തുറക്കില്ലവശ്രീകുമാര്‍ കരിയാട്‌
വിവര്‍ത്തനത്തില്‍ ചോര്‍ന്നത്‌രവീന്ദ്രന്‍
കള്ളക്കവിതവരദന്‍
പ്രവാസിക്ക് പിറന്ന മണ്ണ് കവചമാകുന്ന വിധംമുഹമ്മദുകുട്ടി എളമ്പിലാക്കോട്‌
രാക്ഷസകുലത്തില്‍ ഒരു കവിയുടെ ജനനംസന്ധ്യ. എന്‍ പി
ഞാനും ഓന്തും തമ്മില്‍സന്ധ്യ. എന്‍ പി
നാലുഗൗളികള്‍ കണ്ട നാലുചിത്രങ്ങള്‍സന്ധ്യ. എന്‍ പി
ബുദ്ധന്റെ ഭാഗ്യംസന്ധ്യ. എന്‍ പി
വാക്കിന്റെ വീക്ഷണത്തില്‍സന്ധ്യ. എന്‍ പി
എന്റെ കവിത വസന്തത്തോട് അതിന്റെ പേരുചോദിച്ചു കുഴൂര്‍ വിത്സന്‍
പച്ചയിലേക്കുള്ള ദൂരംബിന്ദു സജീവ്
തിരിവുകള്‍ പ്രദീപ് പേരയം
പണിതീരാത്ത വീടുകള്‍സുനില്‍ .പി.എസ്
കൂട്സിന്ധു മലമക്കാവ്
മത്തുപിടിപ്പിക്കുന്ന തണുപ്പിന്റെ മണമാണ്‌ ഇവിടെയെങ്ങുംകൃഷ്ണ ദീപക്
ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ അഥവാ സന്തോഷത്തിന്റെ സമയംകൃഷ്ണ ദീപക്
മരവിപ്പുകളില്‍ ചായം തേക്കുമ്പോള്‍കൃഷ്ണ ദീപക്
നീലച്ച ഞരമ്പിലെ പച്ചച്ച ഉറവകള്‍കൃഷ്ണ ദീപക്
വെന്തകാലുകള്‍സോണ.ജി
ചെമ്പരത്തിസെബിമാത്യു
പൂര്‍വ്വ(വ)സൂരികെ ആര്‍ ടോണി
നനവ്‌ സംഗീതാ നായര്‍
ചെറിയ നീർച്ചാട്ടങ്ങളിൽ ഒന്ന്സച്ചിദാനന്ദന്‍ പുഴങ്കര
വെയില്‍ പതിച്ച റൊട്ടിപി.ടി. ബിനു
നഗ്നകവിത / ഭഗത് സിംഗ്കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍