ആമരം ഈമരംഅഭിരാമി
4.35 പി എംകുഴൂര്‍ വിത്സന്‍
കാക്കച്ചിരിവരദന്‍
ചിരിയാമിനി
ചാരിത്ര്യം (historicity!)ശൈലന്‍
വഴിപോക്കന്‍വരദന്‍
ശവാസനത്തില്‍ ഒരു പുഴവരദന്‍
പൊളിഞ്ഞ് പാളീസ്-പാട്ട്ഹരിശങ്കര്‍ കര്‍ത്താ
തീവ്രവാദികളത്തറ ഗോപന്‍
തബലകെ.വി.മണിരാജ്
ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ്‌മനോജ് മേനോന്‍
സഹകവികള്‍-പി എ നാസിമുദ്ദീന്‍എസ് കണ്ണന്‍
കോഴിയും മനുഷ്യനുംകെ ആര്‍ ടോണി
പലതരം സങ്കടങ്ങള്‍റഫീക്ക്‌ അഹമ്മദ്‌
ആസ്ത്‌മാലതവിഷ്ണു പ്രസാദ്
വേവാത്തത്സോണ.ജി
ഒറ്റത്തടി മരംസിന്ധു മലമക്കാവ്
കൊണ്ടോട്ടി എയര്‍പ്പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് അവിശ്വാസിയായ ഒരിടത്തരം വിമാഅന്‍വര്‍ അലി
ബലിപുരാണംവി.കെ.നാരായണന്‍
ഷിഫോണ്‍ സാരിടി കെ മുരളീധരന്‍
നടക്കുകയാണ്, ഒരാൾസിന്ധു. കെ.വി
തിരൂര്‍ - 2012സച്ചിദാനന്ദന്‍ പുഴങ്കര
അമ്മവെയില്‍സന്തോഷ് പല്ലശ്ശന
കാറ്റ്സുജീഷ് എന്‍ എം
നക്ഷത്രങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾയാസര്‍ അറാഫത്ത്. ഇ.എം