ഷിഫോണ്‍ സാരിടി കെ മുരളീധരന്‍
നടക്കുകയാണ്, ഒരാൾസിന്ധു. കെ.വി
തിരൂര്‍ - 2012സച്ചിദാനന്ദന്‍ പുഴങ്കര
അമ്മവെയില്‍സന്തോഷ് പല്ലശ്ശന
കാറ്റ്സുജീഷ് എന്‍ എം
നക്ഷത്രങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾയാസര്‍ അറാഫത്ത്. ഇ.എം
വാസനാവികൃതിഹരിശങ്കര്‍ കര്‍ത്താ
സെല്‍ഫ് ജീവിതം | സ്വരക്ഷ | സെല്‍ഫ് ഗോള്‍ അനൂപ് ചുള്ളിയോട്
ഒടുവില്‍ ചങ്ങാതിയെ വിളിച്ചപ്പോള്‍എന്‍ ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
മണികെ ആര്‍ ടോണി
പെണ്‍ഗുരുപ്രതീഷ് എം.പി
വേണോ കാശ്മീരി ആപ്പിള്‍ ?കമറുദ്ദീന്‍ ആമയം
ലംബകവിത - 6റോബെര്‍ട്ടോ ജുവാറോസ്
ലംബകവിത - 5റോബെര്‍ട്ടോ ജുവാറോസ്
ലംബകവിത - 4റോബെര്‍ട്ടോ ജുവാറോസ്
ലംബകവിത - 3റോബെര്‍ട്ടോ ജുവാറോസ്
ലംബകവിത - 2റോബെര്‍ട്ടോ ജുവാറോസ്
ലംബകവിത - 1റോബെര്‍ട്ടോ ജുവാറോസ്
കത്ത്സുഭാഷ്
പഴുക്കസുഭാഷ്
ഒളിനോട്ടംസുഭാഷ്
തുല്യം /വിഷുത്തലേന്ന്സുഭാഷ്
മോതിരംസുഭാഷ്
തപാല്‍ക്കാരന്റെ ഭയം മുഹമ്മദ് അല്‍ മാഹൂത്
അകലംപി രാമന്‍