മടക്കംസ്മിത മീനാക്ഷി
നീയറിഞ്ഞിരുന്നോ?ഉമാ രാജീവ്
അമ്മവീട്ഉമാ രാജീവ്
കഴുതഉമാ രാജീവ്
അറിവ്ഉമാ രാജീവ്
പ്രശ്നംഉമാ രാജീവ്
ലക്ഷ്യംഉമാ രാജീവ്
ചുമര്‍ഉമാ രാജീവ്
വിതച്ചതും കൊയ്തതുംഉമാ രാജീവ്
തേങ്ങ.... ല്‍ഉമാ രാജീവ്
ആള്‍മരംഉമാ രാജീവ്
ദയവുചെയ്ത്ബിന്ദു കൃഷ്ണന്‍
ട്രാക്കില്‍ കണ്ടത്മനോജ് മേനോന്‍
അഭയാര്‍ഥികള്‍മനോജ് മേനോന്‍
വാല്മനോജ് മേനോന്‍
കാറ്റും ഞാനുംമനോജ് മേനോന്‍
ചപലജി എസ്‌ ശുഭ
ഭയങ്കരസുഖംനൂറ.വി
ഉമ്മയ്ക്കിപ്പോള്‍ കുറവുണ്ട്നൂറ.വി
തല്ലുകൊള്ളിനൂറ.വി
പത്തിരിനൂറ.വി
സൂക്ഷിപ്പ്നൂറ.വി
നഖംസുജീഷ് എന്‍ എം
പനിസുജീഷ് എന്‍ എം
അലങ്കാരമത്സ്യങ്ങള്‍സുജീഷ് എന്‍ എം