ലക്ഷ്യംഉമാ രാജീവ്
ചുമര്‍ഉമാ രാജീവ്
വിതച്ചതും കൊയ്തതുംഉമാ രാജീവ്
തേങ്ങ.... ല്‍ഉമാ രാജീവ്
ആള്‍മരംഉമാ രാജീവ്
ദയവുചെയ്ത്ബിന്ദു കൃഷ്ണന്‍
ട്രാക്കില്‍ കണ്ടത്മനോജ് മേനോന്‍
അഭയാര്‍ഥികള്‍മനോജ് മേനോന്‍
വാല്മനോജ് മേനോന്‍
കാറ്റും ഞാനുംമനോജ് മേനോന്‍
ചപലജി എസ്‌ ശുഭ
ഭയങ്കരസുഖംനൂറ.വി
ഉമ്മയ്ക്കിപ്പോള്‍ കുറവുണ്ട്നൂറ.വി
തല്ലുകൊള്ളിനൂറ.വി
പത്തിരിനൂറ.വി
സൂക്ഷിപ്പ്നൂറ.വി
നഖംസുജീഷ് എന്‍ എം
പനിസുജീഷ് എന്‍ എം
അലങ്കാരമത്സ്യങ്ങള്‍സുജീഷ് എന്‍ എം
സ്കെയില്‍സുജീഷ് എന്‍ എം
കരിഞ്ചന്തസുജീഷ് എന്‍ എം
യന്തിരന്‍ടി കെ മുരളീധരന്‍
ഭാഗ്യം എന്ന ചുവന്ന വരടി കെ മുരളീധരന്‍
ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികള്‍ടി കെ മുരളീധരന്‍
വെളുത്ത മഷികൊണ്ട്‌ കുത്തിവരയ്‌ക്കുമ്പോള്‍ടി കെ മുരളീധരന്‍