കെ.ടി.ഡി.സി തസ്രാക്ക്നിരഞ്ജന്‍
നടന്നു പോകുന്നുലതീഷ് മോഹന്‍
അന്‍പേ അന്‍പേലതീഷ് മോഹന്‍
ആലിസ് ആര്‍ട് കഫേലതീഷ് മോഹന്‍
മരിച്ചവര്‍ കൊണ്ടുപോകുന്നത്മനോജ് മേനോന്‍
മാവേ പൂക്കില്ലേ?മനോജ് മേനോന്‍
കണ്ണനും രാധയുംമനോജ് മേനോന്‍
തീവെളിച്ചംഉല്ലാസ്
സൈനബസിദ്ദിഹ. പി എസ്
ബെല്ലും ബെഞ്ചുംഅഭിരാമി
മാരീചന്‍അജിത്‌
സഞ്ചയനംഹരി ആനന്ദകുമാര്‍
കളിജയചന്ദ്രന്‍ പൂക്കരത്തറ
ഞണ്ടേ വണ്ടേ വൈകുണ് േജയചന്ദ്രന്‍ പൂക്കരത്തറ
തേയരാമകൃഷ്ണന്‍ കുമരനല്ലൂര്‍
ചിലപ്പോള്‍രാമകൃഷ്ണന്‍ കുമരനല്ലൂര്‍
ആദ്യമായ്രാമകൃഷ്ണന്‍ കുമരനല്ലൂര്‍
ആഴപ്പരപ്പ്രാമകൃഷ്ണന്‍ കുമരനല്ലൂര്‍
പ്രാര്‍ത്ഥനരാമകൃഷ്ണന്‍ കുമരനല്ലൂര്‍
സ്കൂള്‍പറമ്പ്അനീസ് ഹസ്സന്‍
ചുമരുകള്‍സിദ്ദിഹ. പി എസ്
യുറീക്കഅനീഷ് പി ഏ
വാക്കുകള്‍പ്രതീഷ് എം.പി
ഇരട്ടപ്രതീഷ് എം.പി
അത്ഭുതംപ്രതീഷ് എം.പി