അയ്യേ... പ്രമോദ്.കെ.എം
പകല്‍എസ്‌ ജോസഫ്‌
ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന്സുറാബ്
ജയംജി എസ്‌ ശുഭ
കുളിമുറിരാജു കാഞ്ഞിരങ്ങാട്
ചെക്കന് ഒരു ബിരിയാണിഅജിത്‌
ട്രാമില്‍പ്രമോദ്.കെ.എം
പ്രചരണംപ്രമോദ്.കെ.എം
വയസായ വിപ്ലവംമുഹമ്മദുകുട്ടി എളമ്പിലാക്കോട്‌
പുതപ്പ്ഗഫൂര്‍ കരുവണ്ണൂര്‍
ഏഴിമലയാളംഅജിത്‌
തുരങ്കങ്ങള്‍ജുനൈദ്‌.യു
പത്തായംപ്രമോദ്.കെ.എം
ശ്രീക്കു കവിതകള്‍ശ്രീകുമാര്‍ കരിയാട്‌
പറഞ്ഞുതോരാതെഅഭിരാമി
വെണ്ണക്കല്ലിന്റെ കഥഅക്കിത്തം
നിശ്ചലമെന്നേ തോന്നൂനസീര്‍ കടിക്കാട്
(നിര്‍/നൃ)ത്തംമുഹമ്മദ്‌ കവിരാജ്‌
മൊബൈല്‍സന്തോഷ് അലക്സ്
അറിയിപ്പ് പ്രമോദ്.കെ.എം
അതിശയകരമായ ഒരു പകല്‍റഫീക്ക്‌ അഹമ്മദ്‌
ശിക്ഷടി പി രാജീവന്‍
വിധവഹേനാ രാഹുല്‍
നുണഹേനാ രാഹുല്‍
കുളിമുറിഹേനാ രാഹുല്‍