ട്രാമില്‍പ്രമോദ്.കെ.എം
പ്രചരണംപ്രമോദ്.കെ.എം
വയസായ വിപ്ലവംമുഹമ്മദുകുട്ടി എളമ്പിലാക്കോട്‌
പുതപ്പ്ഗഫൂര്‍ കരുവണ്ണൂര്‍
ഏഴിമലയാളംഅജിത്‌
തുരങ്കങ്ങള്‍ജുനൈദ്‌.യു
പത്തായംപ്രമോദ്.കെ.എം
ശ്രീക്കു കവിതകള്‍ശ്രീകുമാര്‍ കരിയാട്‌
പറഞ്ഞുതോരാതെഅഭിരാമി
വെണ്ണക്കല്ലിന്റെ കഥഅക്കിത്തം
നിശ്ചലമെന്നേ തോന്നൂനസീര്‍ കടിക്കാട്
(നിര്‍/നൃ)ത്തംമുഹമ്മദ്‌ കവിരാജ്‌
മൊബൈല്‍സന്തോഷ് അലക്സ്
അറിയിപ്പ് പ്രമോദ്.കെ.എം
അതിശയകരമായ ഒരു പകല്‍റഫീക്ക്‌ അഹമ്മദ്‌
ശിക്ഷടി പി രാജീവന്‍
വിധവഹേനാ രാഹുല്‍
നുണഹേനാ രാഹുല്‍
കുളിമുറിഹേനാ രാഹുല്‍
പുളിയന്‍ മാങ്ങഹേനാ രാഹുല്‍
ഇടുക്കംഹേനാ രാഹുല്‍
മ്യാവൂ മ്യാവൂഅഭിരാമി
സ്വഭാവംവിമീഷ് മണിയൂര്‍
ചിക്കുആര്‍. രാമദാസ്
ഇതൊന്നുമല്ല സുഹൃത്തേ, ഞാന്‍.ആര്‍. രാമദാസ്