സുബര്‍ക്കംജുനൈദ്‌.യു
ഡിലിറ്റഡ്റഫീക്ക്‌ അഹമ്മദ്‌
ആത്മഹത്യാമുനമ്പില്‍പി രാമന്‍
പ്രേമസൂക്തം -1ഹരീഷ് മീനാശ്രു
പ്രേമസൂക്തം -2ഹരീഷ് മീനാശ്രു
പ്രേമസൂക്തം -13ഹരീഷ് മീനാശ്രു
പ്രേമസൂക്തം - 15ഹരീഷ് മീനാശ്രു
സാന്റ്വിച്ച് - നാല്പത്സിന്ധു മേനോന്‍
സാന്റ്വിച്ച് - ഏഴ്സിന്ധു മേനോന്‍
അടയാളംസിന്ധു മേനോന്‍
മഴക്കാലംസിന്ധു മേനോന്‍
കടലാസിലെ വീടുകള്‍സിന്ധു മേനോന്‍
ആ‍മീന്‍സര്‍ജു
നേര്‍ച്ചടി പി വിനോദ്‌
വാക്കേകുഴൂര്‍ വിത്സന്‍
മൂവര്‍സന്തോഷ് അലക്സ്
ഉച്ചകെ.ലാല്‍
പ്രതീക്ഷ ചിക്കന്‍ സ്റ്റാള്‍അഭിരാമി
ഇവളെ തോല്‍പ്പിക്കുകഅഭിരാമി
കവിരബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോര്‍
ഹൃദയ മുകുളങ്ങള്‍വിശാഖ് ശങ്കര്‍
വിട്ടിലുകളുടെ വൃഷണംസനല്‍ ശശിധരന്‍
പഞ്ചതന്ത്രംസനല്‍ ശശിധരന്‍
നിദ്രയുടെ മാനിഫെസ്റ്റോഉമ്പാച്ചി
പ്രാര്‍ത്ഥനക്രിസ്പിന്‍ ജോസഫ്