വിനൈല്‍ പ്രേമംവാ. മണികണ് ന്‍
വിരലുകള്‍ പൊഴിക്കുന്ന വാക്കുകള്‍വാ. മണികണ് ന്‍
ഉത്തരമില്ലാത്ത വാക്കുകള്‍വാ. മണികണ് ന്‍
ചുമരിലെ കഥകള്‍വാ. മണികണ് ന്‍
ശീര്‍ഷകമില്ലാത്തത്‌മകുടേശ്വരന്‍
അവള്‍മകുടേശ്വരന്‍
ദാമ്പത്യംമകുടേശ്വരന്‍
പക്ഷിമകുടേശ്വരന്‍
അണ്ടിയ്‌ക്കു തുണ പോകുമോ?അഭിരാമി
നല്ല സമയംസന്തോഷ് അലക്സ്
പേടിടി പി വിനോദ്‌
ആധിവണ്ടിപ്രതാപ് ജോസഫ്. ടി
പുകക്കൊടിറഫീക്ക്‌ അഹമ്മദ്‌
പ്രിയ തയ്യല്‍ക്കാരാഅഭിരാമി
അനങ്ങാതെ കിടക്കുന്നത്പ്രമോദ്.കെ.എം
കണിഎന്‍ ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
തച്ചോളി, കൊന്നോളി...അജിത്‌
കുളിര്‍നിഴല്‍മോഹനരംഗന്‍
വേദനയറിയുകമോഹനരംഗന്‍
തവളയുടെ സംഗീതംമോഹനരംഗന്‍
പാല്‍ക്കടല്‍മോഹനരംഗന്‍
പ്രയോജനംരാജസുന്ദരരാജന്‍
മറ്റൊരാളുടെ തോട്ടംരാജസുന്ദരരാജന്‍
ആശ്വാസംരാജസുന്ദരരാജന്‍
ഇലപൊഴിയുംകാലംരാജസുന്ദരരാജന്‍