കരിയിലരാജസുന്ദരരാജന്‍
യോഗ്യതരാജസുന്ദരരാജന്‍
ഒരു കുടുംബത്തില്‍ പിറന്നുരാജസുന്ദരരാജന്‍
ജീവിതരീതിരാജസുന്ദരരാജന്‍
കവിതയും ഞാനുംപ്രതാപ് ജോസഫ്. ടി
പ്രണയക്കുറിപ്പ്സന്തോഷ് അലക്സ്
ഇനി യാത്ര..ചുമരില്ലാത്ത മുറികളിലേക്ക്‌..ചിത്ര കെ പി
അട്ടപ്പാടിയില്‍ ഒരു ദിവസംചിത്ര കെ പി
പുനര്‍ജനിചിത്ര കെ പി
പ്രള(ണ)യകാലം ..ചിത്ര കെ പി
പൂമ്പാറ്റകളും കുട്ടികളും പറയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്‌..ചിത്ര കെ പി
നിലാവിനോട്‌..ചിത്ര കെ പി
ആരോടെന്നില്ലാതെചിത്ര കെ പി
ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രമാണ്‌..ചിത്ര കെ പി
ഒരു നുണക്കഥ..ചിത്ര കെ പി
ഇനിയും കാത്തിരിക്കുന്നവര്‍ക്കായ്‌..ചിത്ര കെ പി
അറിയാത്ത മിച്ചംസുകുമാരന്‍
എട്ടുകാലിയും ഞാനുംസുകുമാരന്‍
രണ്ടു ചിറകുകള്‍സുകുമാരന്‍
പഴുപ്പ്‌സുകുമാരന്‍
വെള്ളമില്ലാതെസുകുമാരന്‍
ഒന്നാംവാക്ക്‌സുകുമാരന്‍
സ്ഥലഭ്രമംസുകുമാരന്‍
കൊട്ടുശബ്ദം കേട്ട്ദേവതച്ചന്‍
കാലത്ത്‌ എണീറ്റതുംദേവതച്ചന്‍