ഒരു മധ്യവര്‍ത്തി പുല്ലിംഗം സത്യവും മിഥ്യയുംഎന്‍ ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
അഞ്ചാം മരണംജയശ്രീ
പേടിവി എം ഗിരിജ
സ്വപ്നദര്‍ശനംമുയ്യം രാജന്‍
തിരസ്കൃതയൌവ്വനംരാജു കാഞ്ഞിരങ്ങാട്
ക്ഷമിക്കൂ സോനാഗുല്‍സാര്‍
പരമദുഃഖംഅക്കിത്തം
റ്റോം & ജെറിരാജ് നീട്ടിയത്ത്
നവകേരളഗാനംഅന്‍വര്‍ അലി
കടലിലായ വാക്ക്അഭിരാമി
നിനക്കായ്അഭിരാമി
ഇരഗാഥമുഹമ്മദുകുട്ടി എളമ്പിലാക്കോട്‌
വെള്ളത്തിന്റെ കണ്ണാടിയില്‍ എഴുതുന്ന കവിതഎസ്‌.കലേഷ്‌
നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍എസ്‌.കലേഷ്‌
ഹെയര്‍പിന്‍ ബെന്‍ഡ്‌എസ്‌.കലേഷ്‌
ഗോത്രശില്‌പംഎസ്‌.കലേഷ്‌
പണ്ടൊരുപെണ്ണുകുട്ടിഎസ്‌.കലേഷ്‌
കെട്ടുവള്ളി കളയല്ലേ, ഒടുക്കത്തെ വായനക്കാരാകുഴൂര്‍ വിത്സന്‍
കൈവള്ളയിലെ സായാഹ്നങ്ങള്‍അനീഷ് എ ടി
എടുത്തുകളയണമീറന്‍മുടിയിഴവി എം ഗിരിജ
നിശ്ശബ്ദര്‍കേദാര്‍നാഥ് സിംഗ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്കേദാര്‍നാഥ് സിംഗ്
പച്ചക്കറികളില്‍ മുയല്‍ടി പി രാജീവന്‍
പച്ചക്കറികളില്‍ മുയല്‍ടി പി രാജീവന്‍
പുഴുടി പി രാജീവന്‍