പരമദുഃഖംഅക്കിത്തം
റ്റോം & ജെറിരാജ് നീട്ടിയത്ത്
നവകേരളഗാനംഅന്‍വര്‍ അലി
കടലിലായ വാക്ക്അഭിരാമി
നിനക്കായ്അഭിരാമി
ഇരഗാഥമുഹമ്മദുകുട്ടി എളമ്പിലാക്കോട്‌
വെള്ളത്തിന്റെ കണ്ണാടിയില്‍ എഴുതുന്ന കവിതഎസ്‌.കലേഷ്‌
നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍എസ്‌.കലേഷ്‌
ഹെയര്‍പിന്‍ ബെന്‍ഡ്‌എസ്‌.കലേഷ്‌
ഗോത്രശില്‌പംഎസ്‌.കലേഷ്‌
പണ്ടൊരുപെണ്ണുകുട്ടിഎസ്‌.കലേഷ്‌
കെട്ടുവള്ളി കളയല്ലേ, ഒടുക്കത്തെ വായനക്കാരാകുഴൂര്‍ വിത്സന്‍
കൈവള്ളയിലെ സായാഹ്നങ്ങള്‍അനീഷ് എ ടി
എടുത്തുകളയണമീറന്‍മുടിയിഴവി എം ഗിരിജ
നിശ്ശബ്ദര്‍കേദാര്‍നാഥ് സിംഗ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്കേദാര്‍നാഥ് സിംഗ്
പച്ചക്കറികളില്‍ മുയല്‍ടി പി രാജീവന്‍
പച്ചക്കറികളില്‍ മുയല്‍ടി പി രാജീവന്‍
പുഴുടി പി രാജീവന്‍
അഴുക്ക്അനിത തമ്പി
പ്രതിമസന്തോഷ് അലക്സ്
ഉറക്കംവി ടി കുമാരന്‍
രാധാമാധവംഅനിത.കെ.ജി
ചുമ്മാതുള്ള സ്നേഹംഹെര്‍മന്‍ ഡി കോണിന്‍ക്
കബീര്‍സന്തോഷ് അലക്സ്