കൊടിച്ചിമ്യൂസ് മേരി
പ്രണയത്തോട്‌മ്യൂസ് മേരി
തുന്നിത്തോറ്റത്‌മ്യൂസ് മേരി
ചോദ്യം എന്ന ഉത്തരംഅക്കിത്തം
ആമരമീമരംലതീഷ് മോഹന്‍
തപാല്‍പെട്ടിമാധവന്‍ പുറച്ചേരി
അബോര്‍ഷന്‍മാധവന്‍ പുറച്ചേരി
കരട്സംഗീത പി വി
ജലംഎം ചന്ദ്രപ്രകാശ്
അമ്മയ്ക്കൊരു കത്ത്പ്രമോദ്.കെ.എം
താങ്കള്‍ക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കില്‍...പ്രമോദ്.കെ.എം
യാത്രാവിവരണംപ്രമോദ്.കെ.എം
കാരണങ്ങള്‍പ്രമോദ്.കെ.എം
സ്വപ്നംപ്രമോദ്.കെ.എം
കൂടിക്കാഴ്ചസന്തോഷ് അലക്സ്
കാലംവേണു കുണ്ടൂര്‍കുന്ന്‌
മനുഷ്യന്‍വേണു കുണ്ടൂര്‍കുന്ന്‌
എന്റെ കൂടപ്പിറപ്പുകള്‍ക്ക്ലീ സീ യങ്ങ്
സന്‍ ബിന്‍അന്‍വര്‍ അലി
അലര്‍ച്ചവിഷ്ണു പ്രസാദ്
സാറ്റര്‍ഡേ നൈറ്റ് പാര്‍ട്ടിക്കു പോഗലാം, വരിയാ‍ലതീഷ് മോഹന്‍
ഋഷ്യശൃംഗന്‍രാജ് നീട്ടിയത്ത്
പുഴരാജ് നീട്ടിയത്ത്
ഗുല്‍മോഹര്‍രാജ് നീട്ടിയത്ത്
ത്രില്‍വിഷ്ണു പ്രസാദ്