ഉറങ്ങിമരണംശിവകുമാര്‍ അമ്പലപ്പുഴ
ചാറ്റ് : ഒരു തിരക്കവിതശിവകുമാര്‍ അമ്പലപ്പുഴ
കോക് ടെയില്‍‍ശിവകുമാര്‍ അമ്പലപ്പുഴ
കൊതിയെഴുത്ത്ടി പി വിനോദ്‌
ആവശ്യമുണ്ട്സുറാബ്
കോവണിസുറാബ്
മൂന്നു വര്‍ത്തമാനങ്ങള്‍സുറാബ്
ഒരു പരസ്യചിത്രംസുറാബ്
പുരപ്പണിസുറാബ്
മൂലധനംസുറാബ്
അഞ്ച് ഉത്സവങ്ങള്‍സുറാബ്
മദേഴ്സ്ഡേയില്‍ കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് ബിയര്‍ കഴിക്കുമ്പോള്വിജേഷ് എടക്കുന്നി
സമസ്യസുനില്‍ പയറ്റുവിള
ഓര്‍മ്മപ്രമോദ്.കെ.എം
ക്ഷമമനോജ്കുമാര്‍
പള്‍പ്പ് ഫിക്ഷന്‍ലതീഷ് മോഹന്‍
ഊതിക്കാച്ചല്‍സംപ്രീത
ഒരു കാറ്റിന്റെ കഥരാജു ഇരിങ്ങല്‍
മരണപത്രം പ്രശ്നമാകുമ്പോള്‍ ജയശ്രീ
ശീലവതിജി എസ്‌ ശുഭ
ആനകിജി കുടാനി
കൌമാ‍രംരാജ് നീട്ടിയത്ത്
ലതീഷ് മോഹന്‍
പാറുവിന്റെ നിമിത്തങ്ങള്‍ബിന്ദു കൃഷ്ണന്‍
ദൂരംസന്തോഷ് അലക്സ്