മൂന്നു വര്‍ത്തമാനങ്ങള്‍സുറാബ്
ഒരു പരസ്യചിത്രംസുറാബ്
പുരപ്പണിസുറാബ്
മൂലധനംസുറാബ്
അഞ്ച് ഉത്സവങ്ങള്‍സുറാബ്
മദേഴ്സ്ഡേയില്‍ കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് ബിയര്‍ കഴിക്കുമ്പോള്വിജേഷ് എടക്കുന്നി
സമസ്യസുനില്‍ പയറ്റുവിള
ഓര്‍മ്മപ്രമോദ്.കെ.എം
ക്ഷമമനോജ്കുമാര്‍
പള്‍പ്പ് ഫിക്ഷന്‍ലതീഷ് മോഹന്‍
ഊതിക്കാച്ചല്‍സംപ്രീത
ഒരു കാറ്റിന്റെ കഥരാജു ഇരിങ്ങല്‍
മരണപത്രം പ്രശ്നമാകുമ്പോള്‍ ജയശ്രീ
ശീലവതിജി എസ്‌ ശുഭ
ആനകിജി കുടാനി
കൌമാ‍രംരാജ് നീട്ടിയത്ത്
ലതീഷ് മോഹന്‍
പാറുവിന്റെ നിമിത്തങ്ങള്‍ബിന്ദു കൃഷ്ണന്‍
ദൂരംസന്തോഷ് അലക്സ്
വേനല്‍സന്തോഷ് അലക്സ്
എട്ടണസന്തോഷ് അലക്സ്
ഒരു ദിവസം ചെയ്ത കാര്യങ്ങള്‍ആര്‍. ശ്രീജിത്ത്
മുറിച്ച് കടക്കല്‍കുഴൂര്‍ വിത്സന്‍
വസന്തംപ്രമോദ്.കെ.എം
വഴിക്കണക്ക്രഹ്‌ന ഖാലിദ്