കൈവിട്ടുപോയ വാക്ക്സലാം കെ പി
നുണടി പി വിനോദ്‌
തൊണ്ടിസി.എച്ഛ്‌. രാജന്‍
പകല്‍പോലെ വ്യക്തംപി രാമന്‍
പാട്ട്എസ്‌ ജോസഫ്‌
ഒരുകെട്ട് ഒട്ടല്‍എസ്‌ ജോസഫ്‌
കടംകഥമോഹനകൃഷ്ണന്‍ കാലടി
പാട്ടിന്റെ പാടവരമ്പിലൂടെ പുറകോട്ട്‌ ജയശ്രീ
കല പ്രമോദ്.കെ.എം
ഉടുമ്പിന്റെ വീട്സലാം കെ പി
ഉങ്ങ്കെ ആര്‍ ടോണി
അനുഭവംകെ ആര്‍ ടോണി
ശരികെ ആര്‍ ടോണി
കാത്തിരുന്നു കാണാംപി രാമന്‍
ബാങ്കുവിളി കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍അജിത്‌
പൂരം - ഒരു സവര്‍ണ്ണ കവിതരാജ് നീട്ടിയത്ത്
ഖകമേ! രാജ് നീട്ടിയത്ത്
എന്റെ ഗുരുനാഥന്‍വള്ളത്തോള്‍ നാരായണമേനോന്‍
ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടല്‍വി. മോഹനകൃഷ്ണന്‍
കലിവേണു കുണ്ടൂര്‍കുന്ന്‌
ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കാര്യംകുഴൂര്‍ വിത്സന്‍
വഴിതെറ്റിവന്ന പൂച്ചഅഭിരാമി
തെലുങ്കന്‍അഭിരാമി
പ്രവേശനോത്സവംഅഭിരാമി
ശരാശരിഅഭിരാമി