കടംകഥമോഹനകൃഷ്ണന്‍ കാലടി
പാട്ടിന്റെ പാടവരമ്പിലൂടെ പുറകോട്ട്‌ ജയശ്രീ
കല പ്രമോദ്.കെ.എം
ഉടുമ്പിന്റെ വീട്സലാം കെ പി
ഉങ്ങ്കെ ആര്‍ ടോണി
അനുഭവംകെ ആര്‍ ടോണി
ശരികെ ആര്‍ ടോണി
കാത്തിരുന്നു കാണാംപി രാമന്‍
ബാങ്കുവിളി കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍അജിത്‌
പൂരം - ഒരു സവര്‍ണ്ണ കവിതരാജ് നീട്ടിയത്ത്
ഖകമേ! രാജ് നീട്ടിയത്ത്
എന്റെ ഗുരുനാഥന്‍വള്ളത്തോള്‍ നാരായണമേനോന്‍
ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടല്‍വി. മോഹനകൃഷ്ണന്‍
കലിവേണു കുണ്ടൂര്‍കുന്ന്‌
ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കാര്യംകുഴൂര്‍ വിത്സന്‍
വഴിതെറ്റിവന്ന പൂച്ചഅഭിരാമി
തെലുങ്കന്‍അഭിരാമി
പ്രവേശനോത്സവംഅഭിരാമി
ശരാശരിഅഭിരാമി
യിന്‍- യാങ് അന്‍വര്‍ അലി
എപ്പനോക്ക്യാലുംഅന്‍വര്‍ അലി
അടിയന്തിരാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ എന്റെ ആറു വര്‍ഷങ്ങള്‍പ്രമോദ്.കെ.എം
ആത്മകവിതപ്രമോദ്.കെ.എം
അപേക്ഷപ്രമോദ്.കെ.എം
കുട്ട്യപ്പപ്രമോദ്.കെ.എം