സൂര്യമുഖിക്കവിതകള്‍ 4കവിതാ ബാലകൃഷ്ണന്‍
സൂര്യമുഖിക്കവിതകള്‍ 3കവിതാ ബാലകൃഷ്ണന്‍
സൂര്യമുഖിക്കവിതകള്‍ 2കവിതാ ബാലകൃഷ്ണന്‍
സൂര്യമുഖിക്കവിതകള്‍ 1കവിതാ ബാലകൃഷ്ണന്‍
സില്‍വന്‍ ഹൈറ്റ്സ്കവിതാ ബാലകൃഷ്ണന്‍
വിനയപൃച്ഛകവിതാ ബാലകൃഷ്ണന്‍
പ്രായോഗിക ജീവിതംഎസ് കണ്ണന്‍
പഴവണ്ടിവി എം ഗിരിജ
അടുപ്പ്അക്ബര്‍
കൂമന്‍വേണു കുണ്ടൂര്‍കുന്ന്‌
അനക്കംടി പി വിനോദ്‌
പുലപ്പേടിഅജിത്‌
നാല്പാമരംദേവദാസ്
പ്രവാചകരുടെ മരണങ്ങള്‍ദേവദാസ്
ദൈവത്തെ എങ്ങിനെ പറ്റിയ്‌ക്കാംദേവദാസ്
കിണ്ടിയേറ്ദേവദാസ്
ഒരു വാക്കില്‍ ഒരു പ്രണയലേഖനംദേവദാസ്
ശരീരമേ ശരീരമേ ശരീരത്തിന്റെ ആത്മാവേ...കുഴൂര്‍ വിത്സന്‍
രാത്രിയിലെ ആരാധകന്‍സി ഏ ജോസഫ്
അന്നംബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാട്‌
ചൈനാക്കാരന്‍എസ്‌ ജോസഫ്‌
കുറുനിരകള്‍എസ്‌ ജോസഫ്‌
ഭയം എന്ന പെണ്‍കുട്ടിഎസ്‌ ജോസഫ്‌
കാറ്റേ കടലേപി പി രാമചന്ദ്രന്‍
ബുദ്ധന്‍വേണു കുണ്ടൂര്‍കുന്ന്‌