പ്ലൂട്ടോ കരയുകയാണ്അഭിരാമി
സൈലന്‍സ്അഭിരാമി
നനഞ്ഞ ചിത്രങ്ങള്‍അഭിരാമി
പരീക്ഷഅഭിരാമി
കിടാവിന്റെ കരച്ചില്‍അഭിരാമി
മഴക്കൊമ്പ്അഭിരാമി
ചെരുപ്പുകുത്തിഅഭിരാമി
കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാനിനോട്‌അഭിരാമി
മിണ്ടാണ്ടിരിക്കിന്‍അഭിരാമി
വായനാക്കുറിപ്പ്‌അഭിരാമി
പാറ്റകള്‍അഭിരാമി
കണ്ണീരിലെ ഉപ്പ്‌അഭിരാമി
പെന്‍സില്‍സദ്ദാംഅഭിരാമി
കണ്ണ് കുഴൂര്‍ വിത്സന്‍
തപ്പിത്തടഞ്ഞ്‌ വായിക്കാവുന്ന ചില അക്ഷരങ്ങള്‍എസ്‌ ജോസഫ്‌
വെയില്‍തോറ്റംമുഹമ്മദുകുട്ടി എളമ്പിലാക്കോട്‌
യഥാര്‍ത്ഥ പ്രണയംവിസ്‌ലാവാ സിംബോസ്ക
ഇരുപുറവും ചൂടുള്ള ദോശഅന്‍വര്‍ അലി
ആടിയാടി അലഞ്ഞ മരങ്ങളേ...അന്‍വര്‍ അലി
കാഫ്കഅന്‍വര്‍ അലി
വേനല്‍ച്ചെടിശിഹാബുദ്ദീന്‍ പൊയ്ത്തുംകടവ്
നിന്റെ കൂടെശിഹാബുദ്ദീന്‍ പൊയ്ത്തുംകടവ്
നടത്തംശിഹാബുദ്ദീന്‍ പൊയ്ത്തുംകടവ്
നീ വരുമ്പോള്‍ശിഹാബുദ്ദീന്‍ പൊയ്ത്തുംകടവ്
തടവ്‌ശിഹാബുദ്ദീന്‍ പൊയ്ത്തുംകടവ്