കാഫ്കഅന്‍വര്‍ അലി
വേനല്‍ച്ചെടിശിഹാബുദ്ദീന്‍ പൊയ്ത്തുംകടവ്
നിന്റെ കൂടെശിഹാബുദ്ദീന്‍ പൊയ്ത്തുംകടവ്
നടത്തംശിഹാബുദ്ദീന്‍ പൊയ്ത്തുംകടവ്
നീ വരുമ്പോള്‍ശിഹാബുദ്ദീന്‍ പൊയ്ത്തുംകടവ്
തടവ്‌ശിഹാബുദ്ദീന്‍ പൊയ്ത്തുംകടവ്
സൃഷ്ടിശ്രുതി എസ് നമ്പൂതിരി
4 കവിതകള്‍രഹ്‌ന ഖാലിദ്
ചിന്നംമനോജ്‌ കുറൂര്‍
ബാര്‍ബിമനോജ്‌ കുറൂര്‍
കണങ്കാലിലെ മൃദുരോമങ്ങള്‍എം എസ്‌ ബനേഷ്‌
മൂരിനിവര്‍ത്തല്എം എസ്‌ ബനേഷ്‌
എം എസ്‌ ബനേഷ്‌
താന്‍ കുറേനേരമായല്ലോ പറയാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട്‌എം എസ്‌ ബനേഷ്‌
അടക്കംഎം എസ്‌ ബനേഷ്‌
നിശ്ശബ്ദംബിജോയ്‌ ചന്ദ്രന്‍
അഹല്യാമോക്ഷം*തുഞ്ചത്തു് എഴുത്തച്ഛന്‍
ഹൈക്കുജാക് കെറോക്
വഴിയില്ലാപ്പോക്കര്‍എം പുഷ്പാംഗദന്‍
രാവിലെവന്ന്‌ കതകില്‍ മുട്ടിയത്‌പി. ഉദയഭാനു
തെറിച്ച മുലകള്‍അജിത്‌
തെരുവുനാടകം ഒരു സ്ത്രീ കാണുന്നത്‌അജിത്‌
ചതിഅസ്മോ പുത്തന്‍ചിറ
മൂന്ന്‌ ഹൈക്കുഅസ്മോ പുത്തന്‍ചിറ
പാര്‍വ്വതിബിന്ദു കൃഷ്ണന്‍