പിന്‍കാഴ്ചക്കണ്ണാടിബിന്ദു കൃഷ്ണന്‍
ആരോജയശ്രീ
മരിച്ചവര്‍ക്കുള്ള കത്തുകള്‍ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണന്‍
അരക്ഷിതംറഫീക്ക്‌ അഹമ്മദ്‌
ജയിലിലേയ്ക്ക്‌ പുറപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിമനോജ്‌ കാട്ടാമ്പള്ളി
ഉടുത്തുകെട്ട്ടി പി വിനോദ്‌
ചീട്ടുകൊട്ടാരംജേക്കബ്ബ് തോമസ്
ഛിന്നപ്രകൃതിവേണു കുണ്ടൂര്‍കുന്ന്‌
കാ.. കാ..ഒ പി സുരേഷ്‌
മതില്‍പവിത്രന്‍ തീക്കുനി
അ ആ ക കാപവിത്രന്‍ തീക്കുനി
ഉത്തരാധുനികംപവിത്രന്‍ തീക്കുനി
ഒരു വളവില്‍വെച്ച്‌പവിത്രന്‍ തീക്കുനി
മുന്‍കരുതല്‍പവിത്രന്‍ തീക്കുനി
കവിതപവിത്രന്‍ തീക്കുനി
ഇത്തിരിനേരത്തേയ്ക്ക്‌പവിത്രന്‍ തീക്കുനി
അപേക്ഷപവിത്രന്‍ തീക്കുനി
ഇരുട്ടും മഴയുംപവിത്രന്‍ തീക്കുനി
വാക്കും പൊരുളുംശിവകുമാര്‍ എം
ഇതു അസുഖമാണോ ഡോക്ടര്‍?ഏ സി ശ്രീഹരി
പരിഭാഷടി പി അനില്‍കുമാര്‍
വേണ്ടശ്രീകുമാര്‍ കരിയാട്‌
അനന്തരംശാസ്തൃശര്‍മ്മന്‍ എ
നഷ്ടംശാസ്തൃശര്‍മ്മന്‍ എ
ചിതയ്ക്കുമുന്നില്‍ശാസ്തൃശര്‍മ്മന്‍ എ