മയിലുകള്‍ശാസ്തൃശര്‍മ്മന്‍ എ
പരസ്പരംലോപ. ആര്‍
കല്‍ത്തറയിലെ വിളക്ക്‌റോസ് മേരി
ഒരു കവിയുടെ നീണ്ട മൌനംപി രാമന്‍
ആദ്യത്തെ വാക്കുകള്‍പി രാമന്‍
വക്കുകളുടേയും മുനകളുടേയും വലയില്‍പി രാമന്‍
വിടഅയ്യപ്പപ്പണിക്കര്‍
ഞാന്‍കുഞ്ഞുണ്ണി
പ്രലോഭനംആര്‍. രാമചന്ദ്രന്‍
ധന്യന്‍പുലാക്കാട്ട്‌ രവീന്ദ്രന്‍
അരിസ്റ്റോട്ടില്‍ കണ്ടില്ലെന്നുണ്ടോ?ആര്‍. വിശ്വനാഥന്‍
ഒരു ശ്ലോകംഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദന്‍ നായര്‍
പൂതപ്പാട്ട്‌ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദന്‍ നായര്‍
കടത്തുതോണിഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദന്‍ നായര്‍
അമ്പാടിയിലേക്കു വീണ്ടുംഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദന്‍ നായര്‍
മാപ്പില്ലഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദന്‍ നായര്‍
കറുത്ത ചെട്ടിച്ചികള്‍ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദന്‍ നായര്‍
മറക്കൂ മറക്കൂബാലാമണിയമ്മ
ആരുനീ നിശാഗന്ധേ!ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്‌
തീവണ്ടിവാസുദേവന്‍ കോറോം
വിരുന്നുകാരന്‍വാസുദേവന്‍ കോറോം
ആലുവാപ്പുഴവാസുദേവന്‍ കോറോം
മഴവാസുദേവന്‍ കോറോം
പ്രധാന തീരങ്ങളിലെ വൈകുന്നേരത്തെപ്പറ്റിവാസുദേവന്‍ കോറോം
പുഴുക്കളുടെ ജീവിതം വായിക്കുന്നത്‌.സെബാസ്റ്റ്യന്‍