ഒരുപക്ഷെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്‌സെബാസ്റ്റ്യന്‍
ദൂരെസെബാസ്റ്റ്യന്‍
അഭയംസെബാസ്റ്റ്യന്‍
ശിഷ്ടം സമം ഒന്ന്‌സെബാസ്റ്റ്യന്‍
എന്തിന്‌സെബാസ്റ്റ്യന്‍
അകനാനൂറ്‌സന്തോഷ്‌ കോറമംഗലം
കല്ലുവെച്ച നുണഏ സി ശ്രീഹരി
മെരുങ്ങാത്തത്‌എന്‍ ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
പിരിയാറായ എസ്‌ ഐഎന്‍ ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
പിക്കാസോ ചൊല്ലിന്‌ ഒരു പാരഡിഎന്‍ ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
ലൗഎന്‍ ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
കണ്ണേ മടങ്ങുകഎന്‍ ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
തവളവി. മോഹനകൃഷ്ണന്‍
മനുഷ്യയന്ത്രംവി. മോഹനകൃഷ്ണന്‍
വഴിഏ ജയകൃഷ്ണന്‍
വംശനാശംഏ ജയകൃഷ്ണന്‍
കുറച്ചുനേരം നടക്കാന്‍പോകുന്നുഏ ജയകൃഷ്ണന്‍
മരപ്പൂതംഏ ജയകൃഷ്ണന്‍
ചെറിയ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ഏ ജയകൃഷ്ണന്‍
ശില്‍പങ്ങള്‍ഏ ജയകൃഷ്ണന്‍
വിളക്ക്‌എസ്‌ ജോസഫ്‌
പൂവുകള്‍ക്കെന്തിനു പേരുകള്‍, പൂവുകളെന്നല്ലാതെ?എസ്‌ ജോസഫ്‌
താരാട്ട്‌ബിനു എം പള്ളിപ്പാട്‌
ശാന്തിനികേതനത്തിലെ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‌ബിനു എം പള്ളിപ്പാട്‌
ഊത്തബിനു എം പള്ളിപ്പാട്‌