ലെഗ്‌ ബിഫോര്‍ വിക്കറ്റ്‌അജിത്‌
സംസ്കൃതത്തിനോട്‌അജിത്‌
വിത്തുകളുടെ പ്രസാദംഅജിത്‌
ചത്ത കുതിരഅജിത്‌
വിവാഹമോചനത്തിന്റെ തലേന്ന്‌അജിത്‌
ശേഷംസച്ചിദാനന്ദന്‍
അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്‍ക്ക്‌കെ ജി ശങ്കരപ്പിള്ള
നീതന്നെ ജീവിതം സന്ധ്യേബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാട്‌
ആന്ദ്രേ എസ്കൊബറിനെ കൊല്ലുന്നതില്‍നിന്നും ഞാന്‍ ഒഴിവാഎന്‍ ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
കല്ലുവെച്ച നുണഏ സി ശ്രീഹരി
പാടുവാന്‍എസ്‌ ജോസഫ്‌
ശില്‍പങ്ങള്‍ഏ ജയകൃഷ്ണന്‍
ജോസഫേട്ടന്‍വാസുദേവന്‍ കോറോം
ക ിനംസന്തോഷ്‌ കോറമംഗലം
ഒടിജി എസ്‌ ശുഭ
ഉറങ്ങാത്ത രാത്രികളിലെ കാഴ്ചകള്‍വി വിനോദ്‌
ഭൂമിഭാഷടി കെ സന്തോഷ്‌ കുമാര്‍
ഒരുക്കംകെ ആര്‍ ടോണി
അലട്ട്‌കെ ആര്‍ ടോണി
പരാതികെ ആര്‍ ടോണി
മറവിയും ഓര്‍മ്മയുംകെ ആര്‍ ടോണി
നൌകകെ ആര്‍ ടോണി
ഭ്രഷ്ടന്‍കെ ആര്‍ ടോണി
അഭി - പ്രായംകെ ആര്‍ ടോണി
അദ്ദേഹംകെ ആര്‍ ടോണി