Pramod K M
ഞാന്‍ കാണുമ്പോളേക്കും
കുഞ്ഞമ്പ്വേട്ടന്‍
കിടപ്പിലായിരുന്നു.
മിണ്ടാട്ടം മുട്ടിയിരുന്നു.

അമ്മമ്മ പറഞ്ഞുതന്നതിനാല്‍
ഓരോ കാണലിലും
ആറടിയിലധികമുള്ള ശരീരം
നീണ്ടു നിവര്‍ന്ന് നടക്കും.

ആറാമതും ആണ്‍കുട്ടിയുണ്ടായപ്പോള്‍
വെള്ളേരിക്ക പറിച്ചാല് കൂട്ടാനെന്ത്ന്നാന്നും
എന്റോള് പെറ്റാല് കുട്ട്യെന്ത്ന്നാന്നും ചോയിക്കണ്ടാ
എന്ന് പറയും.