എം.യുവന്‍

Yuvan. M

Profile

writeryuvan@yahoo.com
ശരിപ്പേര് : ആര്‍. ചന്ദ്രശേഖരന്‍. ജനനം: 1961. സ്വദേശം: മധുര ജില്ലയിലെ കാരാട്ടുപ്പെട്ടി. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ (ചെന്നൈ) ജോലി.
കൃതികള്‍:
Poetry Collections
1 Otrai Ulagam ( Singular World) 1996
2 Vaeroru Kalam ( Another Era) 1999
3 Pugaichuvarukku Appaal (Beyond the Smoke-wall) 2002
4 Kai Maradhiyaay Vaitha Naal ( A day that was Misplaced) 2005

Short Story Collections
1 Olivilagal ( Refraction ) 2001
2 Aerkanavae ( Once Before) 2003

Novels
1 Kulla Chithan Charithram ( Story of Kullachithan) 2002
2 Pagadaiyattam ( Dice Game)2004
3 Kaanal Nadhi ( Illusory River) 2006
Short Fiction1 Manarkaeni ( Sand Well) (in print)
Translations into Tamil
1 Peyaratra Yaathrigan ( Nameless Traveller)
(An Anthology of Zen Poems) 2003
2 Enadhu India (Jim Corbett’s ‘My India’) 2005

വിലാസം:
R ChandrasekaranMithraa22 Babu StreetKausalya NagarChitlapakkamChennai 600064 Tamilnadu India .Ph 044-22237948 Mobile 09444119909Email writeryuvan@yahoo.com