നസീര്‍ കടിക്കാട്

Nazeer Kadikkadu

Profile

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ പുന്നയൂര്ക്കുളം സ്വദേശി. ഇപ്പോള്‍ അബൂദാബിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

adress:nazeer
p.b.no:5473
abu dhabi
u.a.e
phone:0097150 4107680