സലാം കെ പി

Salam K P

Profile

ജനനം : 1960, സ്വദേശം : മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വളാഞ്ചേരി. കൃതി : 'ഉടുമ്പിന്റെ വീട് '(ഒലിവ് പബ്ലിക്കേഷന്‍സ്-2006)
വിലാസം : കൂരിപ്പറമ്പില്‍ വീട്, മൂച്ചിക്കല്‍, പി ഒ വളാഞ്ചേരി, മലപ്പുറം - 676 552.