സന്തോഷ് അലക്സ്

Santhosh Alex

Profile

santosh.alex@rediffmail.com
ജനനം : 6.1.1971
സ്വദേശം: തിരുവല്ല
ജോലി: സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വ്വീസില്‍
കൃതികള്‍: shuruateim, dehanthar, barish, tham gayi, chidiya ki mahak, siddhartha
ലഭിച്ച പുരസ്കാരങ്ങള്‍: Pandit Naryan Dev puraskaar for Dehantha by rashtriya Hindi sahitya sammelan Trivandrum in 2004
തപാല്‍ വിലാസം: Jr.Hindi translator CIFT, Pandurangapurm Andhra university P.O. Visakhapatnam - 3
ഫോണ്‍ നമ്പര: 0891 2707926 (r)