അനിത കൊക്കോട്ട്

Anitha Kokkottu

Profile

anithakokkottu@gmail.com
ജനനം (വര്‍ഷം): 1973
സ്വദേശം: അടൂര്‍
ജോലി: വെറ്റെറിനറി സര്‍ജന്‍
സ്രോതസ്സുകളിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്കുകള്‍: http://pinkazhchakal.blogspot.com/
തപാല്‍ വിലാസം: കൊക്കോട്ട്, ചെളിക്കുഴി പി.ഒ.,നെടുമണ്‍ 691556

കവിതകള്‍