പി എം ഗോവിന്ദനുണ്ണി

Govindanunni. P.M

Profile

ജനനം 1965.
സ്വദേശം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വാടാനാംകുറുശ്ശി.
കൃതി: 'നിശ്ചലം' (കവിതകള്‍) കറന്‍റ് ബുക്സ് തൃശ്ശൂര്‍ 2002

വിലാസം: പത്മാലയം, വാടാനാംകുറുശ്ശി പി ഒ, ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍ വഴി PIN: 679 124
Ph: 9447301003