മകുടേശ്വരന്‍

Makuteswaran

Profile

kavimagudeswaran@rediffmail.com
ജനനം: 1975
സ്വദേശം: തിരുപ്പൂര്‍
കൃതികള്‍: Pookkal Vatriya Thagavalgal, Anmai, Kamakkadum punal.
പുസസ്കാരങ്ങള്‍: മികച്ച കവിതാസമാഹാരത്തിനുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അവാര്‍ഡ്.
തൊഴില്‍: കയറ്റുമതി ബിസിനസ്സ്.
വിലാസം: First Floor, Ganesh Knitting Building, 421 Avinashi Road, Tirupur.
Ph: 0421 2205889
E Mail: kavimagudeswaran@rediffmail.com