വാ. മണികണ് ന്‍

Va. Manikandan

Profile

vaamanikandan@gmail.com
ജനനം:1982.
സ്വദേശം: ഗോപിച്ചെട്ടിപ്പാളയം, ഈറോഡ്, തമിഴ് നാട്.
കൃതികള്‍:'കണ്ണാടിയില്‍ നഗരും വെയില്‍'.(ഉയിര്‍മൈ പബ്ലിക്കേഷന്‍സ്, ചെന്നൈ.)
ജോലി: കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്.
വിലാസം:23, Thiruvalluvar Street, Karattadipalayam PO, Gobichettipalayam, Erode DT, Tamilnadu - 638 453.
Ph: 09866960002
Email: vaamanikandan@gmail.com
Blog: www.pesalaam.blogspot.com