വിശാഖ് ശങ്കര്‍

Visakh Sankar

Profile

visaksankar@gmail.com
ജനനം : 17-3-1971
സ്വദേശം: കൊല്ലം
ജോലി: അദ്ധ്യാപനം
കൃതികള്‍: അനുരണനങ്ങള്‍ എന്ന ബ്ലോഗിലും ബൂലോക കവിതയിലുമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കവിതകളും, വിനിമയങ്ങള്‍ എന്ന മറ്റൊരു ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കവിതാ പ നങ്ങളും മാത്രം.
സ്രോതസ്സുകളിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്കുകള്‍:
http://poemsanurananangal.blogspot.com
http://vinimayangal.blogspot.com/
തപാല്‍ വിലാസം: vishak sankar Pb.No 2657 Salalah 211 Sultanate Of Oman
ഫോണ്‍ നമ്പര: 00968 95156256