ജയേഷ്

Jayesh

Profile

jayeshsan@gmail.com
ജനനം: 1980
സ്വദേശം: പാലക്കാട്
ഹൈദരാബാദില്‍ ജോലി
ചെറുകഥകളും കവിതയും എഴുതുന്നു
blog - jayeshnovel.blogspot.com
Mob: 08019762977

Address

Jayesh.S
DQ Entertainment PVT Limited
644, Aurora Colony
Road No: 3, Banjara Hills
Hyderabad-34
AP