ജയചന്ദ്രന്‍ പൂക്കരത്തറ

Jayachandran Pookkarathara

Profile

jayachandranpookkarathara@gmail.com
ജനനം: 1970. സ്വദേശം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എടപ്പാള്‍. കവിതാസമാഹാരം: അയ്യപ്പനും പുലിയും. പൊന്നാനിയില്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകന്‍.
വിലാസം: പുളിക്കത്ര വളപ്പില്‍, കോലൊളമ്പ്. പി.ഒ, എടപ്പാള്‍ 679576
EMail: jayachandranpookkarathara@gmail.com