മാധവന്‍ പുറച്ചേരി

Madhavan Puracheri

Profile

1965ല്‍ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ പുറച്ചേരിയില്‍ ജനനം. തളിപ്പറമ്പ് മൂത്തേടത്ത് ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകന്‍. കൃതികള്‍: പ്രവാസിയുടെ മൊഴികള്‍(1993), പെയിന്‍ കില്ലര്‍ (2006).
വിലാസം:
ഏഴിലോട് പി.ഒ, കണ്ണൂര്‍ ജില്ല 670 309.
ഫോണ്‍: 0497 2800916.
മൊബൈല്‍: 09947788143