അജിത്‌

Ajith

Profile

1963
കൊയിലാണ്ടി (പന്തലായനി)
'Resonance'
അരുളപ്പാട് ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം
ചേവരമ്പലം
കോഴിക്കോട് - 17
9447540414
ajit63@gmail.com
കോഴിക്കോട് ആര്‍.ഇ.സി യില്‍നിന്നും എഞ്ചിനിയറിങ് ബിരുദം.
കൊച്ചി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാല, നെയ്‌വേലി ലിഗ്നൈറ്റ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ എന്നിവയില്‍ ജോലി ചെയ്തു.
ഇപ്പോള്‍ കേരള ജലവിഭവവകുപ്പില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യുട്ടിവ് എഞ്ചിനിയര്‍.