ടി പി അനില്‍കുമാര്‍

Anilkumar. T.P

Profile

anilantp@yahoo.com
ജനനം 1969. സ്വദേശം തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ തളിക്കുളം.
കൃതി:"രണ്ട് അദ്ധ്യായങ്ങളുള്ള നഗരം' (കവിതകള്‍)
വിലാസം: തളിക്കുളം ഹൌസ്, തളിക്കുളം പി ഒ, തൃശ്ശൂര്‍ 680 569
Redimix Gulf Ltd, PO Box: 52942, Dubai, UAE.