നാല് വയസ്സുകാരൻ 
കുഞ്ഞൻ
സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു,
കൂട്ടുകാരനോട് 
പിണങ്ങിയ കഥ പറഞ്ഞു.
അവനടിച്ചെന്നും, ഞാങ്കരഞ്ഞെന്നും
ഇനി കളിക്കാൻ കൂടില്ലെന്നും
അവന്റെ പിറന്നാളിന്
കേക്ക് മുറിക്കാൻ പോവില്ലെന്നും
ഒറ്റശ്വാസത്തിൽ പറഞ്ഞ്
പരാതി വണ്ടിയായ്
ഓടിപ്പോയി.

അറുത്തെടുത്ത ഒന്നാം തല

മുന്നിലാളുന്ന തീയിൽ വീണു പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോൾ
ആ തുറന്ന തലച്ചോറിൽ നിന്നും
മറ്റൊമ്പതു തലകൾ
പതിനെട്ടു കണ്ണുകൾ കൊണ്ട്
വായിച്ചെടുത്തു,
അയോധ്യാ രാജകുമാരൻ രാമൻ
മിഥിലാ രാജകുമാരി സീതയെ
ശൈവ ചാപം കു

തുള്ളി വെള്ളമേ വേണ്ടൂ
ഇലകളെല്ലാംകൂടി നടപ്പിലാക്കട്ടെ
ചിത്രശലഭവ്യവസ്ഥ.

തുള്ളിപോലുമേ വേണ്ട
മണ്ണിലൊന്നിരുന്നാല്‍മതി
കറ്റാര്‍ വാഴയ്ക്ക്.

കെ എ ജയശീലന്‍ അപ്പം നേര്‍ച്ച എന്ന കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കടപ്പാട്: https://www.facebook.com/E-arangu-1848514375398923/

നമ്മൾ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ 
ഒന്നിക്കുമായിരിക്കും. 
നിന്നെ ഞാനും 
എന്നെ നീയും 
നിറച്ചയീ കണ്ണുകൾ 
രണ്ടിരുട്ട് മുറികളായി മാറുമ്പോൾ

ലോകാവസാനം തന്നെയാണത്.
എല്ലാ ചുവപ്പുകളും തിരിച്ചെടുത്ത്
എന്നെന്നേക്കുമായി ഒരസ്തമയം.

മറ്റൊരു കാലത്തില്‍ നിന്നും
മറന്ന നിഴലുകളില്‍ നിന്നും
വീട്ടുമൃഗത്തിന്‍ മാംസം തിന്നാന്‍
വീണ്ടും വന്നു മരപ്പട്ടി


അന്നൊരിക്കല്‍ കാമുകന്‍റെ 
കത്ത് പോസ്റ്റില്‍ വന്നു
കാണുവാന്‍ കൊതിച്ചുവേഗം
കാറില്‍ ഞാന്‍ പറന്നു
പാതവക്കിലൊക്കെയും
കടമ്പ് പൂത്തുലഞ്ഞു
കാത്തിരുന്ന വേണുഗാനം
കാതില്‍ വീണലിഞ്ഞു

123L